About us

חברת Up Keep ניהול ואחזקות

התחילה את פעילותה בשנת 2014 בתל אביב ומעניקה שירות לאלפי לקוחות בפריסה ארצית.
את תמהיל השירותים והפתרונות המותאמים והמקיפים שאנו מציעים חקרנו ולמדנו מניתוח השוק של תחום שירותי ניהול הנכסים והקמנו לכל תחום  חטיבה בחברה עם צוות ייעודי ותחומי התמחות.
לחברה אלפי לקוחות בחטיבות השונות שמלווים אותה עוד מיום הקמתה, מעל 7 שנים של דרך משותפת, המבוססת על אמון מקצועיות ואנושיות. 
היכולת לשלב בין יחס אנושי, מומחיות וידע נרחב בניהול מערכות חכמות ומורכבות,
תפעול ובקרה של כל נותני השירותים ומענה מהיר ויעיל מתאפשרים לנו בזכות
טכנולוגיה, אנשים וניהול.
אנחנו נמשיך לחזק את הקשרים העסקיים ושיתופי הפעולה שבנינו, נמשיך לטפח ולהשקיע באנשים שלצידנו ונמשיך כדרך חיים לקידמה וטכנולוגיה.

הערך שלנו ללקוחותינו מייחד ומבדל אותנו ולכן הצרכים, הדרישות והחלומות שלהם מתורגמים ביומיום לעשייה.